LearningLab DTU

LearningLab DTU’s formål er at inspirere og støtte DTU's undervisere, studerende og ledelse i den løbende kvalitetsudvikling af uddannelser, undervisning og læring på DTU.

http://www.learninglab.dtu.dk/
20 JANUAR 2020