Kurser & Workshops

/-/media/Subsites/LearningLab/kurser/002.ashx

LearningLab DTU tilbyder en række kurser og workshops til følgende målgrupper:

Undervisere
Der er tilbud til såvel ph.d.-studerende og adjunkter som mere erfarne undervisere. Elementerne kan tages enkeltvis eller sammenstykkes til kompetencegivende uddannelsesforløb. 
Læs mere om disse kurser  

Ph.d.-vejledere
Ph.d.-vejledere og medvejledere tilbydes kurser, som giver praktiske redskaber til at vejlede ph.d.-studerende på højt niveau. 
Læs mere om disse kurser 

Pædagogiske supervisorer
Forskellige workshops indgår i uddannelsen som pædagogisk supervisor med henblik på at give redskaber til at varetage fagdidaktisk og undervisningsmetodisk vejledning og bedømmelse af adjunkter. 
Læs mere om disse kurser 

Laboranter
Laboranter tilbydes et kursus bestående af to moduler, som giver praktiske redskaber til at introducere studerende til laboratorieudstyr og øvelser samt at vejlede studerende under øvelser i laboratoriet. 
Læs mere om dette kursus   

Hjælpelærere
Forløbet for hjælpelærere indeholder en introduktionsdag og kortere aktiviteter gennem et semester. Det henvender sig især til nye hjælpelærere, som medvirker under DTU-kurser med vejledning af studerende under gruppeopgaver, individuelle opgaver, projektarbejde, laboratorieøvelser m.v.
Læs mere om dette kursus   

Studerende
LearningLab DTU organiserer desuden undervisning i studieintroduktion - studieteknik, planlægning strategi mm. Denne undervisning udbydes som en del af de studerendes kurser på 1. og 2. semester, i samarbejde med de ansvarlige studieledere.

http://www.learninglab.dtu.dk/Kurser-og-Workshops
25 MARTS 2019