Uddannelse i universitetspædagogik på DTU, UDTU

UDTU er en grundlæggende uddannelse i universitetspædagogik og læring. Fokus i UDTU er uddannelse af ingeniører. UDTU er obligatorisk for dig, der skal være lektor og/eller have selvstændigt kursusansvar på DTU. 

Målet med UDTU er, at du som underviser tilegner dig viden, metoder og redskaber til at varetage kvalificeret undervisning på universitetsniveau. UDTU giver dig også metoder og værktøjer til kontinuerligt at udvikle din undervisningspraksis og din forståelse for de studerendes læring, og hvad der giver de bedste forudsætninger for læring. 

I UDTU lærer du at have selvstændigt kursusansvar og at tage lederskabet i undervisnings- og læringsprocesser. 

Hvis du vil have et hurtig overblik venligst se folder om UDTU.

UDTU deltager du i, hvis du er ny i din rolle som underviser og ansat i en VIP-stilling på DTU.

Som nyansat i en VIP-stilling er din UDTU-deltagelse en del af den pædagogiske introduktion af undervisere på DTU.

Du finder mere information her:

Du skal kontakte den pædagogiske koordinator på dit institut snarest muligt efter, du er blevet ansat i en VIP-stilling på DTU og før du tilmelder dig UDTU. Se her hvem der er pædagogisk koordinator på dit institut. Det er dit institut, der beslutter om du skal deltage i UDTU.

Tid og sted

UDTU Hold 37 - tilmeld dig her (Fuldt booket)

Introduktionsmøde

8. januar 2020, DTU Lyngby, bygning 101, møderum S02

Modul 2

11.-13. marts 2020, Internat, Marienlyst Strandhotel, Helsingør

Modul 3

5.- 7. maj 2020, DTU Lyngby, bygning 202, møderum 1005
Modul 4 I perioden 8. maj 2020 - 8. maj 2021
UDTU Hold 38 - tilmeld dig her

Introduktionsmøde

Dato annonceres senere, DTU Lyngby

Modul 2

23.-25. september 2020, Internat, Marienlyst Strandhotel, Helsingør

Modul 3

4.- 6. november 2020, DTU Lyngby, bygning 101
Modul 4 I perioden 7. november 2020 - 7. november 2021


UDTU struktur og indhold

 

http://www.learninglab.dtu.dk/Kurser-og-Workshops/Undervisere/Universitetspaedagogik-UDTU
20 JANUAR 2020