Uddannelse af hjælpelærere på DTU

Hjælpelærere som medvirker under DTU-kurser med vejledning af studerende under gruppeopgaver, individuelle opgaver, projektarbejde, laboratorieøvelser m.v. 
Kurset henvender sig især til nye hjælpelærere. Det er dog en god idé, at alle hjælpelærere på et givent kursus deltager sammen, og derfor kan også erfarne hjælpelærere deltage. Også PhD-studerende der fungerer som hjælpelærere er meget velkomne.

Mål
Overordnet sigter kurset på at øge deltagernes muligheder for at støtte de studerendes læringsproces under - og deres udbytte af – arbejdet med øvelser, opgaver og projekter.
Efter aktiv deltagelse i kurset skal deltagerne kunne:

  • Redegøre for hjælpelærerens rolle i forhold til at facilitere de studerendes læring  
  • Udvælge og bruge hensigtsmæssige kommunikationsformer i forhold til de studerende 
  • Støtte de studerendes læreproces gennem vejledning under opgaver, øvelser og projektarbejde 
  • Identificere metoder til at håndtere udfordringer for hjælpelærere - som f.eks. tidsstyring, uforberedte studerende, og situationer hvor hjælpelæreren ikke har svar på rede hånd.

Indhold
Hjælpelærerens rolle og funktioner
Den gode vejledning
Teknikker til aktiv lytning og spørgeteknik
Hjælpelærerens værktøjskasse – håndtering af forskellige konkrete situationer
Gensidig vejledning (mellem hjælpelærere)

Form
Forløbet består af følgende elementer:
  • Kursusdag inden semesterstart. Der veksles mellem plenumpræsentationer og -diskussioner, gruppediskussioner og -fremlæggelser og øvelser. 
  • Møde med den kursusansvarlige.
  • Gensidig vejledning (supervision) mellem hjælpelærere undervejs i semesteret (aftales af deltagerne indbyrdes). 
  • Opfølgningsmøde (2 timer) midt i semesteret, hvor der samles op på erfaringer, og hjælpelærerens værktøjskasse udbygges.

Tid og sted
I forbindelse med efterårssemestret 2018 holdes den indledende kursusdag

  • på dansk: 16. august 2018 kl. 9.00-15.00 i S04 i Mødecenteret, DTU Lyngby Campus
  • på engelsk: 23. august 2018 kl. 9.00-15.00 i S02 i Mødecenteret, DTU Lyngby Campus

Datoer for opfølgningsmøder annonceres senere.

Tilmelding
Tilmelding foregår via vores online tilmeldingsside.
Tilmeldingsfrist er den 14. august for det danske kursus og 20. august for det engelske kursus.

Praktisk information
Der serveres frokost og anden forplejning undervejs.
Der udstedes diplom som dokumenterer deltagelse i forløbet, hvis man deltager i både den indledende dag og i et opfølgningsmøde.

Sprog 
Dansk eller engelsk
  
Deltagerantal 
Max. 30  

Kursusleder
Tina E. Bahrenscheer (tien@llab.dtu.dk), LearningLab DTU

http://www.learninglab.dtu.dk/Kurser/hjaelpelaerere
25 MAJ 2018