Pædagogiske uddannelser og kurser

LearningLab DTU har forskellige uddannelsestilbud indenfor læring og undervisning på universitetsniveau med specielt fokus på ingeniøruddannelse.

Arbejdsmåden i pædagogisk udvikling og i de pædagogiske kurser på DTU præges af idéerne bag ”Scholarship of Teaching & Learning”. Dette betyder kort fortalt, at du som underviser på DTU udvikler professionalisme i din undervisningspraksis og i din udvikling af denne. Dette indebærer at du kontinuerligt forbedrer din undervisningspraksis gennem

  • at samle evidens for din undervisnings virkning på de studerendes læring
  • at systematisk og kritisk analysere din undervisning  og dine studerendes læringsprocesser og udbytte
  • at udveksle og diskutere viden og erfaringer om undervisning og læring med kolleger
  • at opbygge – og udbygge – et vidensgrundlag om læringsteori og ingeniøruddannelser

Læs mere om ”Scholarship of Teaching & Learning” på DTU og få inspiration til at udvikle din praksis som underviser på DTU.

Vil du have sparring og råd til din undervisning samt, hvordan du designer dine kurser, er du altid velkommen at kontakte medarbejderne på LearningLab DTU. 

Er du ny i rollen som underviser?

Så er du velkommen til at deltage i Uddannelse i Universitetspædagogik på DTU – UDTU. UDTU er en introducerende uddannelse i universitetspædagogik og i studerendes læring. Fokus i UDTU er uddannelse af ingeniører og undervisning på DTU.  

UDTU er obligatorisk for dig, der skal være lektor og/eller have kursusansvar på DTU. Du deltager i UDTU, når du er ny i rollen som underviser og er ansat i en VIP-stilling på DTU.

Læs mere om UDTU og tilmeld dig.

Er du ph.d.-studerende?

Hvis du er ph.d.-studerende, kan du deltage i Modul 1 af UDTU, ”Læring og Undervisning”.

Bliver du efter din ph.d. ansat på DTU i en VIP-stilling og har deltaget i Modul 1, tilmelder du dig UDTU Modul 2 – 4.

Læs mere om Modul 1 ”Teaching & Learning” og tilmeld dig.

Er du erfaren som underviser?

Hvis du har lang undervisningserfaring på universitetsniveau og haft kursusansvar en del år, men mangler en struktureret pædagogisk uddannelse, er du velkommen til at deltage i ”Universitetspædagogik for erfarne undervisere” (UP). UP har de samme mål og det samme indhold som UDTU, men er tilpasset til, at du har lang erfaring som underviser. 

Hvis du opfylder kravene for at deltage i UP og har behov for at gennemgå pædagogisk uddannelse for at blive lektor og/eller have kursusansvar på DTU, skal du deltage i UP i stedet for UDTU. 

Læs mere om UP og tilmeld dig.

Har du været gennem UDTU eller UP og vil videre med din undervisning?

Læs mere om kurser på avanceret niveau.

Som deltager i UDTU kan du bruge disse kurser som din supplerende aktivitet.

Vil du udvikle din vejledning af bachelor og kandidat studerende?  

Vejledning af studerende der arbejder med større projekter udgør en central del af undervisningen på DTU, og der bruges mange ressourcer på vejledning. Dette kursus sigter på at styrke vejledning som pædagogisk opgave på DTU og gøre vejledningen mere effektiv.

Læs mere om kurset og tilmeld dig.

Andre kurser og workshops

Disse kurser og workshops har ikke UDTU eller UP som en nødvendig forudsætning.

Læs mere og bliv inspireret! 

http://www.learninglab.dtu.dk/Kurser/undervisere
25 MAJ 2018