Universitetspædagogik for erfarne undervisere, UP

UP er et uddannelsestilbud til erfarne undervisere, der ønsker at arbejde systematisk med udvikling af deres forståelse for universitetsundervisning og hvordan de studerende bedst muligt lærer. Uddannelsen har et indhold og en form, der er tilpasset denne målgruppe. UP sætter deltagerne i stand til at dokumentere undervisning og opnåede læringsresultater samt at reflektere over dem med henblik på at øge forståelsen for koblingen mellem undervisning og læring samt at formidle til andre universitetsundervisere på et teoretisk grundlag. UP har stort set samme læringsmål som den grundlæggende pædagogiske uddannelse for nye VIP på DTU, UDTU, samt giver de samme kvalifikationer.

Målene med UP er at deltagerne:

 • Tilegner sig forskningsbaseret viden om universitetsundervisning, uddannelse og læring, så de kan udvikle deres undervisningspraksis og øge deres forståelse for universitetsundervisning.

 • Planlægger og begynder at implementere undervisningsudvikling, f.eks. kursusrevision.

 • Lærer DTU undervisningsnøglepersoner at kende og opbygger et netværk af dialog- og inspirationspartnere inden for universitetsundervisning.

 • Tilegner sig den terminologi vedrørende pædagogik og læring, som de kolleger, der har gennemført adjunktuddannelsen (UDTU), behersker.

Målgruppe
UP vil give dig med undervisningserfaring lejlighed til at udvikle dit kursus og få nye perspektiver på undervisning og læring. For at deltage i UP skal du være aktiv underviser med væsentlig erfaring i forskningsbaseret undervisning og uddannelse.

Vi betragter dig som erfaren, hvis du har:

 • Haft ansvar for kurser på bachelor- og/eller kandidatniveau og/eller selvstændigt planlagt undervisning på universitetsniveau.

 • Har opbygget et kursus for bachelor- og/eller kandidatstuderende helt fra grunden eller har overtaget et kursus samt afviklet det mindst 2-3 gange.

Kort sagt: ”Du har stået i skyttegraven og fået mudder på støvlerne!”

UP uddannelsens centrale ideer 
Uddannelsen tager sit udgangspunkt i deltagernes undervisningspraksis og starter med diskussioner, udforskning og analyser af egen praksis. Derefter følger undervisning i læringsteori, teori og metode til kursusplanlægning, iscenesættelser af læring, bedømmelse samt forskningsbaseret undervisning. Gennem forløbet udarbejder hver deltager et argumenteret forslag til revision af eget kursus eller undervisningsforløb. Som afslutning af UP præsenterer hver deltager en implementeringsplan for kursus- eller undervisningsrevisionen og får individuel feedback og coaching fra de øvrige deltagere og kursusansvarlige.

Læringsmål
Efter gennemførelse af i UP bør deltageren være i stand til at:

 • Forklare de vigtigste forudsætninger for studerendes læring i videregående uddannelser.

 • Formulere læringsmål for et kursus der støtter udviklingen af ingeniørfaglig viden og ingeniørkompetencer.

 • Identificere kerneelementer i kursusindholdet der relaterer sig til læringsmålene.

 • Designe et kursus med undervisnings- og eksamensmetoder som understøtter en dyb tilgang til læring hos de studerende og som leder frem til kursets læringsmål.

 • Teste studerendes eksisterende viden og læringsudbytte i et kursus.

 • Analysere og kritisk evaluere et kursusdesigns indflydelse på studerendes læring.

 • Generere nye idéer til hvordan undervisning kan udvikles og forbedres ved at bruge evaluering af egen undervisningspraksis.

 • Bruge metoder til kontinuerligt at udvikle din undervisningspraksis og forståelse af studerendes læring.

 • Dokumentere undervisning og læringsudbytte på et teoretisk grundlag med henblik på viden-udbredelse, f.eks. indlæg på seminarer og konference om ingeniøruddannelse eller tidsskriftartikler.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen strækker sig over et semester og består af:

 1. Tirsdag den 26. september, 2017: Min undervisning. (DTU SKYLAB, Skyboksen)

 2. Fredag den 3. november, 2017: At udforske egen undervisningspraksis. (DTU, bygning 101A, Mødecenteret, lokale S02)

 3. Mandag - onsdag den 27. – 29. november, 2017: At planlægge undervisning – at iscenesætte læring. (Schæffergården, Gentofte, http://www.schaeffergaarden.dk/)

 4. Fredag den 15. december, 2017: Kvalitetssikring af undervisning. (DTU, bygning 101A, Mødecenteret, lokale S04)

 5. Fredag den 19. januar, 2018: Aflevering af implementeringsplan for kursus- eller undervisningsrevisionen,

 6. Torsdag den 22. og fredag d. 23. februar, 2018: Individuel ekstern feedback og coaching på afleveringsopgave (½ dag per deltager). (DTU - lokale annonceres senere)

 7. August 2018: Opfølgningsdag (besluttes senere)

Praktisk information
Den samlede arbejdsbelastning er estimeret til 140 timer.

Prisen for forløbet er 20.000 kr. Prisen dækker seminarer, feedback på opgaver, undervisningsmaterialer, administration og forplejning samt indkvartering på internatet.

Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart betales fuld pris.

Der er plads til maksimum 16 deltagere.

Uddannelsen holdes på dansk eller engelsk efter deltagernes behov. 

Som lærebog anvendes den samme som i UDTU: ”Teaching for Quality Learning at University” af Biggs & Tang. Endvidere anvendes relevante artikler, der kobler til deltagernes individuelle arbejde med egen undervisning.  

Uddannelsesansvarlige er chefskonsulent Pernille Hammar Andersson, LearningLab DTU & lektor Claus Thorp Hansen, DTU Mekanik.

Tilmelding
Kontakt den pædagogiske koordinator på dit institut eller Pernille Andersson LearningLab DTU, 4525 7346, pea@llab.dtu.dk

Har du spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Pernille Anderson, 452 57346, pea@llab.dtu.dk eller kursuskoordinator Rikke Byrsting, 452 51120 ribyr@adm.dtu.dk

 

http://www.learninglab.dtu.dk/Kurser/undervisere/UP
25 MAJ 2018