E-læring og blended learning på DTU

Forskellige typer af informationsteknologi spiller en stadig større rolle i undervisningen på alle niveauer i uddannelsessystemet. De undervisnings- og læreprocesser, som disse læringsteknologier indgår i kaldes blandt andet e-læring, flexible learning, blended learning, hybrid learning eller online undervisning. Også på DTU er der fokus på at levere god undervisning, der understøttes af læringsteknologi. I DTU’s strategi kan man fx læse, at ”DTU skal indarbejde e-læring som et integreret og værdiskabende element i sine uddannelser rettet mod campusstuderende”.

Dette kursus tager udgangspunkt i din egen undervisningspraksis. Du vil arbejde med at transformere din undervisning ved at designe, afprøve, diskutere og evaluere undervisningsmetoder, der understøttes af læringsteknologi.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til undervisere, der ønsker at integrere e-læring i deres kursusdesign eller undervisningsaktivitet og opfylder et af nedenstående kriterier:

Mål

Målet med kurset er at gøre undervisere på DTU i stand til at designe og gennemføre kurser og/eller undervisningsaktiviteter, hvor læringsteknologier understøtter de studerendes aktive og dybe tilgang til læring.

I løbet af kurset vil deltagerne udvikle deres egen undervisningspraksis ved at:

  1. Identificere et fokusområde i deres nuværende undervisning, de ønsker at ændre/forbedre
  2. Afprøve metoder og læringsteknologier for at udvikle dette fokusområde
  3. Evaluere både processen og resultatet, dvs. de studerendes læringsudbytte

På kurset introducerer vi et bredt udvalg af læringsteknologier, såsom videoer, screencasts, quizzer og surveys, afstemningsteknologier, pencasts og virtuelle mødesteder. Frem for en trin for trin gennemgang af de enkelte værktøjer, tilbydes deltagerne individuel vejledning i brug af værktøjerne, i det omfang der er behov for det.

Ved afslutningen af kurset vil deltageren være i stand til at:

  • Anvende læringsteknologi meningsfuldt til at understøtte de studerendes dybe tilgang til læring
  • Analysere egen undervisningspraksis og foreslå områder, der kan videreudvikles ved brug af læringsteknologi
  • Designe en undersøgelse og opsætte eksperimenter, der kan adressere disse områder ved hjælp af e-læring/blended learning
  • Vurdere brugbarheden af  forskellige typer af undervisningsaktiviteter, hvor læringsteknologi er en integreret del af læring og undervisning 
  • Indsamle og analysere data, der kan belyse effekten af indsatsen
  • Kommunikere resultatet af undersøgelsen til andre undervisere
Form

Kurset består af online undervisning kombineret med to heldagsseminarer. Den estimerede arbejdsindsats i forbindelse med seminarer og online aktiviteter er 20 timer. Hertil kommer forberedelsestid i forbindelse med arbejdet med e-læring i egen undervisning. 

Antal deltagere

Max 12 deltagere pr kursus.

Tid og sted

Kurset begynder med et online forløb, der åbner den 7. november 2016. Mere information følger på e-mail ved tilmelding.
Første seminar er tirsdag den 29. november 2016 kl. 9.00-16.00 (morgenmad fra 8.30).
Andet seminar er fredag den 10. marts 2017 kl. 9.00-16.00 (morgenmad fra 8.30).
Begge seminarer afholdes på DTU Lyngby Campus, i Mødecentret, bygning 101, rum S02. Mellem seminarerne vil der være opgaver, aktiviteter og vejledning online.
 

Praktisk information

Kurset holdes på engelsk, hvis der er ikke-dansk talende deltagere.
Pris for deltagelse er 5.000 kr. (inkl. forplejning og kursusmateriale). Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart betales den fulde pris. 
Kurset er godkendt som supplerende aktivitet i UDTU. Reduceret pris for UDTU-deltagere som bruger kurset som supplerende aktivitet: 3000 kr. 

Undervisere

Sidsel-Marie Winther Prag, e-læringskonsulent, LearningLab DTU
Nina Rathlev Andersen, e-læringskonsulent, LearningLab DTU

Tilmelding online


http://www.learninglab.dtu.dk/Kurser/undervisere/advanced/blended-learning
25 MAJ 2018