Evaluering af uddannelser og undervisning

Evaluering af første studieår 

Foto Bo Jarner

LearningLab DTU's arbejdsopgaver inden for dette aktivitetsområde er fortrinsvis udviklingsopgaver og derfor af varierende karakter. 

  • LearningLab DTU følger den faglige udvikling inden for kvalitetssikring af uddannelser og undervisning og foreslår nye metoder og analysetyper til brug for DTU. Dette foregår fx i samarbejde med DTU's Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS).
  • LearningLab DTU yder specifik rådgivning om evaluering og kvalitetssikring af undervisning og kurser på DTU.
  • LearningLab DTU udarbejder evalueringer af førsteårsforløb, herunder studiestart, på DTU's uddannelser. På baggrund af resultaterne iværksætter studienævnene nødvendige og relevante justeringer.
  • LearningLab DTU gennemfører interne evalueringer af DTUs uddannelser i samarbejde med AUS. Formålet med disse aktiviteter er at bidrage til den fortløbende kvalitetsudvikling af uddannelserne.
  • LearningLab DTU underviser i evalueringsmetoder og -værktøjer med fokus på, hvordan man som underviser kan integrere formativ evaluering i undervisningen og derved generere fortløbende feedback på de studerendes læring.
  • LearningLab DTU indgår i en arbejdsgruppe om udvikling af en metodologi for kvalitetssikring af uddannelse, undervisning og læring. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra de universiteter, der indgår i Nordic Five Tech samarbejdet.

Kontakt en af vores pædaogiske konsultenter, hvis du vil vide mere om evalueringsaktiviteterne.

http://www.learninglab.dtu.dk/Vi-tilbyder/Evaluering
20 OKTOBER 2019