T-mind

- Et spil der fremmer udviklingen af undervisningspraksis gennem refleksioner og diskussioner mellem dig og dine kollegaer.

T-mind guider dig på en uformel og underholdende måde igennem individuelle refleksioner og kollegiale diskussioner og underbygger en løbende udvikling af din og dine kollegaers undervisningspraksis.

T-mind inviterer dig og dine kollegaer til at diskutere jeres tanker, holdninger og værdier relateret til undervisning og læring, og til at bringe jeres erfaringer som professionelle universitetsunderviser i spil i professionelle underviserfællesskaber.

Det overordnet formål med spillet er, at..:

  • Give deltagerne en mulighed for sammen med kollegaer at sætte ord på deres tavse viden vedrørende undervisningspraksis og at tydeliggøre værdier, holdninger og præferencer relatereret til undervisning og læring.
  • Og derigennem at understøtte kommunikationen om - og udviklingen af undervisning, fx ved vejledning af mindre erfarne kollegaer og samarbejde om udviklingen af undervisning med kollegaer.

 

Du vil få indsigt i dine kollegaers tanker, holdninger og værdier relateret til undervisning og læring gennem en proces, der hjælper jer til at sætte ord på tanker og holdninger og inviterer jer til at tydeliggøre dem yderligere gennem diskussioner.

Spillet består af et spillebræt, et sæt kort og en resultattavle.

Kontakt Lars Bogø Jensen lboj@food.dtu.dk eller Claus Thorp Hansen ctha@mek.dtu.dk, hvis du og dine kollegaer vil i gang med at spille T-mind eller har brug for mere information. Deres kontaktinformationer finder du oppe i højre hjørne af siden her.

Kontakt

Lars Bogø Jensen
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
22 76 81 69

Kontakt

Claus Thorp Hansen
Lektor, Ph.d.
DTU Mekanik
45 25 62 73
http://www.learninglab.dtu.dk/Vi-tilbyder/Udviklings-og-refleksionsvaerktoej
20 OKTOBER 2019