Pædagogisk kursus for laboranter

Laboranter (laboratoriefuldmægtige, laboratorieteknikere) på DTU som har opgaver i forbindelse med studerendes laboratorieøvelser under kurser. Det kan f.eks. være lejlighedsvis eller regelmæssigt at introducere studerende til laboratorieudstyr og øvelser og/eller at vejlede studerende under øvelser i laboratoriet. Overordnet sigter kurset på at øge deltagernes muligheder for at støtte de studerendes læringsproces under - og deres udbytte af - laboratorieøvelser.
Målgruppe
Laboranter (laboratoriefuldmægtige, laboratorieteknikere) på DTU som har opgaver i forbindelse med studerendes laboratorieøvelser under kurser. Det kan f.eks. være lejlighedsvis eller regelmæssigt at introducere studerende til laboratorieudstyr og øvelser og/eller at vejlede studerende under øvelser i laboratoriet. 

Kursusmål 
Overordnet sigter kurset på at øge deltagernes muligheder for at støtte de studerendes læringsproces under - og deres udbytte af - laboratorieøvelser. Efter aktiv deltagelse i kurset skal deltagerne kunne:
 • Redegøre for karakteristika ved de studerendes læring 
 • Samarbejde med kursusansvarlige om at skabe sammenhæng mellem øvelserne og det øvrige kursus, som øvelserne indgår i
 • Analysere laboratorieøvelsernes bidrag til opfyldelse af kursers læringsmål
 • Tilrettelægge og udføre en motiverende og effektiv introduktion til laboratorieøvelser
 • Vælge og bruge hensigtsmæssige kommunikationsformer i forhold til de studerende
 • Støtte de studerendes læreproces gennem vejledning under laboratorieøvelserne
Indhold
Grundlæggende læringsteori:
 • Hvordan opbygges viden
 • Sammenhæng mellem teoretisk og praktisk orienteret læring

Planlægning af undervisning:

 • Læringsmål
 • Samarbejdsrelationer og -former (VIP - TAP)
 • Feedback og evaluering som redskaber til videreudvikling

Rollen som vejleder (under laboratorieøvelser):

 • Hvad lærer de studerende især af under øvelserne?
 • Hvad karakteriserer den gode vejledning?
 • Teknikker til aktiv lytning og spørgeteknik

Form
Kurset varer fra kl. 9-15 og der veksles mellem oplæg, diskussioner, gruppeopgaver og praktiske øvelser.
 
Sprog
Kurset holdes på dansk.
 
Deltagerantal
Max. 16 
 
Sted
DTU, Lyngby Campus, bygning 101A, lokale S08 i Mødecenteret

Tid og dato
Kurset afholdes næste gang d. 2. oktober 2018.

Pris
Pris for deltagelse er 1700 kr. (inkl. forplejning og kursusmateriale).
Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart betales den fulde pris.

Kursusledere:
Tina Elisabeth Bahrenscheer (tien@llab.dtu.dk), pædagogisk konsulent, LearningLab DTU

Tilmelding
> Via vores kursussystem

http://www.learninglab.dtu.dk/kurser/laboranter
25 MAJ 2018