Introduktion for pædagogiske supervisorer

Det er vigtigt, at nyansatte i VIP-stillinger på DTU, får en god og effektiv start som undervisere. Derfor har hvert institut nogle pædagogiske supervisorer.

Den pædagogiske supervisor skal:

 • Støtte og guide den nye VIP omkring undervisningen på instituttet og på DTU
 • Sørge for, at den nye VIP får et godt og effektivt UDTU-forløb (den pædagogiske uddannelse for nye VIP på DTU)
 • Skrive en udtalelse om den nye VIP’s undervisningskvalifikationer.

Derfor følger de pædagogiske supervisorer et forløb, som giver dem rammerne for vejledning af nye VIP, information om UDTU samt giver dem metoder til pædagogisk supervision.

Når du har deltaget i forløbet, bliver du certificeret som pædagogisk supervisor. 

Forløbet består af:

 1. Introduktionsmøde om pædagogisk supervision på DTU:
  Mål, metoder og rammer for pædagogisk supervision på DTU. 
 2. Workshop: 
  del I: Teaching Portfolio
  del II: Bedømmelse af undervisningskompetencer og udarbejdelse af en udtalelse om undervisningskvalifikationer.
 3. Workshop om peer-coaching:
  Læringssamtaler, konstruktiv kommunikation og feedback.

Praktisk information

 • Har du deltaget i UDTU, skal du deltage i introduktionsmødet samt i den del af workshopen om pædagogisk supervision, der omhandler bedømmelse af undervisningskompetencer og om at skrive en udtalelse (ca. 1,5 time).
 • Har du ikke deltaget i UDTU, skal du deltage i hele forløbet. 
 • Hvis du tidligere har deltaget i en eller flere workshops i supervisoruddannelsen, er det muligt at supplere ved at deltage i de dele, du mangler. Kontakt os for at få status på din certificering.

Spørgsmål kan rettes til pædagogisk konsulent Pernille Andersson, pea@llab.dtu.dk, tlf. 4525 7346 eller til kursuskoordinator Rikke Byrsting Jakobsen, ribyr@adm.dtu.dk, tlf. 4525 1120.

Uddannelsen er gratis for deltagere fra DTU.

Workshops
Kurset består af flere workshops og du skal tilmelde dig hver enkelt workshop. 
Datoer meldes løbende ud.

 Workshop  Dato  Sted

Introduktionsmøde 
Pædagogisk supervision på DTU

Dato kommer snarest

Workshop I og II om 
Del I Teaching Portfolio,

Del II Bedømmelse af undervisningskvalifikationer

Dato kommer snarest

Workshop III 
Peer-coaching
(UDTU Modul 3, dag 2)

Dato kommer snarest

Kursusleder 
Pædagogisk konsulent Pernille Andersson.

Tilmelding
Tilmelding til møde og workshops sker enkeltvis i LearningLabs tilmeldingssystem, også selv om du ønsker at deltage i alle. 

 

 

http://www.learninglab.dtu.dk/kurser/paedagogiske-supervisorer
25 MAJ 2018