Uddannelsesforløb for studieledere og medlemmer af institutstudienævn på DTU

Kurset holdes, når der kan samles tilstrækkeligt mange deltagere. Er du interesseret i at deltage, bedes du kontakte Birgitte Lund Christiansen, blc@llab.dtu.dk / 4525 7345 / 2264 1060. 

Målgruppe 
Uddannelsen henvender sig til nye(re) studieledere og medlemmer af institutstudienævn (ISN) fra såvel DTU's nye som gamle institutter.
Erfarne studieledere og ISN-medlemmer er også velkomne til at deltage.

Kursusmål

Uddannelsen sigter på at bidrage til:

 • At DTU's studieledere er i stand til - ved ledelse af og i samarbejde med relevante aktører og interessenter – at planlægge, kvalitetssikre, udvikle og drive en uddannelse inden for rammerne af DTU’s overordnede uddannelsespolitik, mål og strategier, og ved iagttagelse af principper for god undervisning og uddannelse. 
 • At DTU's ISN-medlemmer er i stand til – i samarbejde med relevante aktører og interessenter – at kvalitetssikre undervisningen inden for rammerne af DTU’s overordnede uddannelsespolitik, mål og strategier og ved iagttagelse af principper for god undervisning. 
 • At etablere og styrke netværk mellem studieledere og ISN-medlemmer og at opsamle eksempler på best practice med henblik på videndeling.

Indhold, tid og sted 
Modul 1
Ca. ½ dag.  
DTU’s uddannelser: Idégrundlag, visioner, rammer, målsætninger:
 • Idégrundlag og visioner: DTU’s strategi og uddannelsespolitik 
 • Rammer og målsætninger: Studieordninger, kompetencemål, flagmodel, civil- hhv. diplom-uddannelser 
 • De organisatoriske rammer for studieledernes hhv. institutstudienævnenes arbejde
 • Kompetencefordeling, arbejdsopgaver og samarbejdsflader for studieledere hhv. institutstudienævn

Oplæg ved dekan og medarbejdere fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende, gruppearbejde og opfølgende diskussioner.

Modul 2 
Ca. 6 timer 
Ledelse, samarbejde og kommunikation: Rollen som leder i forbindelse med studieudvikling
Ledelse med fokus på muligheder - herunder: motivation af andre, kommunikation, mødeledelse, delegering, tidsstyring
Undervisere: Niels Møller, DTU Management. Oplæg kombineres med konkrete cases og rollespil undervejs. 

Modul 3 
Internat over to dage: dag 1 kl. 12 til dag 2 kl 15. 
Gode uddannelser og effektfuld undervisning

 • Visioner for den gode uddannelse
 • Forudsætninger for den gode uddannelse:
 • Fokus på de studerendes læring
 • Progression og sammenhæng gennem uddannelsen
 • Varierede undervisnings- og eksamensformer
 • Underviserkompetencer
 • Forskningsbaseret undervisning
 • Kvalitetsudvikling, evalueringer og akkrediteringer
 • Udvikling af pædagogisk miljø
Form
Oplæg ved medarbejdere fra LearningLab DTU, diskussioner, gruppearbejde og individuelle handlingsplaner.

Sprog
Kurset holdes på dansk.

Deltagerantal
max. 24

Pris
4000 kr. (inkl. ophold/forplejning)

Praktisk information
På Modul 1 & 2 serveres en let frokost (sandwiches) samt kaffe/te og frugt.
Modul 3 inkluderer ophold og fuld forplejning fra frokost dag 1 til og med eftermiddagskaffe dag 2.

Undervisere
Dekaner
Medarbejdere fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS)
Medarbejdere fra LearningLab DTU 
Medarbejdere fra DTU Management 

Kursusledere
Pædagogisk konsulent Pernille Andersson, LearningLab DTU   

http://www.learninglab.dtu.dk/kurser/studieledere
25 MAJ 2018