Supervision

LearningLab DTU tilbyder skræddersyede supervisionsforløb til undervisere på DTU. Supervision er en metode, som kan benyttes, hvis man som underviser ønsker at videreudvikle sine undervisningskompetencer eller hvis man oplever problemstillinger i forbindelse med sin undervisning.  
Supervisoren hjælper underviseren med konkrete anvisninger og metoder til at løse problemstillinger i forbindelse med undervisningen.

Et supervisionsforløb består typisk af en indledende samtale, hvor man afstemmer forventninger til forløbet. Herefter følger et antal undervisningsobservationer med efterfølgende mundtlig feedback, der også omfatter anbefalinger til særlige indsatsområder.

Efter endt supervision kan man med fordel aftale en opfølgende undervisningsobservation med feedback.

Kontakt pædagogisk udviklingschef Peter Munkebo Hussmann pmhu@llab.dtu.dk / 4525 2580 for yderligere information.

http://www.learninglab.dtu.dk/raadgivning/supervision
25 MAJ 2018