Seminarer og Konferencer

DTU undervisningsseminarer
LearningLab DTU arrangerer i samarbejde med dekanerne halvårlige undervisningsseminarer for institutstudienævnsmedlemmer, studieledere, pædagogiske koordinatorer og alle andre interesserede undervisere. Undervisningsseminarerne danner ramme om oplæg og diskussioner, som tager udgangspunkt i praktiske erfaringer med undervisning på DTU, eller som omhandler et overordnet tema.

Seneste undervisningsseminar blev holdt den 21. april 2017 med temaet Experiments in learning design: Creating space for creativity and continuity in design education.

Med afsæt i key note oplæg af Dr. Tim Stratford, University of Edinburgh, fokuserede seminaret på hvordan ingeniørstuderende kan lære ”design thinking” gennem deres uddannelse. Se program, præsentationer og link til videooptagelser her.

Materiale fra tidligere afholdte seminarer findes her.

http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer
28 JUNI 2017