DTU Undervisningsseminarer

DTU undervisningsseminarer
LearningLab DTU arrangerer i samarbejde med dekanerne halvårlige undervisningsseminarer for institutstudienævnsmedlemmer, studieledere, pædagogiske koordinatorer og alle andre interesserede undervisere. Undervisningsseminarerne danner ramme om oplæg og diskussioner, som tager udgangspunkt i praktiske erfaringer med undervisning på DTU, eller som omhandler et overordnet tema.

Næste undervisningsseminar finder sted den 23. november 2018. Seminarets tema er "Hvordan sikres, at eksamen ikke bliver spild af tid?". Programmet er under udarbejdelse og siden her vil blive opdateret efterhånden som programmet tager form.

Seneste undervisningsseminar blev holdt den 24. april 2018 med temaet Student Centered Learning. Med afsæt i key note oplæg af lektor og leder af SDU Universitetspædagogik, Rie Troelsen, Syddansk Universitet, fokuserede seminaret via præsentationer og diskussioner af eksempler på Student Centered Learning på organisatorisk niveau og i konkrete kurser på henholdsvis SDU og DTU. Seminaret bidrog til at skabe et overblik over, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen på DTU i forhold til Student Centered Learning.

Se program, præsentationer og link til videooptagelser her

http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer
19 DECEMBER 2018