Seminarer og Konferencer

DTU undervisningsseminarer
LearningLab DTU arrangerer i samarbejde med dekanerne halvårlige undervisningsseminarer for institutstudienævnsmedlemmer, studieledere, pædagogiske koordinatorer og alle andre interesserede undervisere. Undervisningsseminarerne danner ramme om oplæg og diskussioner, som tager udgangspunkt i praktiske erfaringer med undervisning på DTU, eller som omhandler et overordnet tema.

Næste undervisningsseminar finder sted mandag den 4. december 2017 med temaet Life-Long Learning and Online & Blended Learning. Key note taler er Dr. Arno Smets, Professor i Solar Energy ved TU Delft, som vil dele sine erfaringer med efteruddannelseskurser i form af MOOCs (Massive Open Online Courses) – herunder hvad et universitet og de enkelte undervisere kan få ud at udbyde denne type kurser. Dertil kommer præsentationer og diskussioner af DTU-cases om efteruddannelsesaktiviteter og hvordan de kan spille sammen med undervisningen af DTU-studerende.

Se mere information om baggrund, program og tilmelding her.

 

Seneste undervisningsseminar blev holdt den 21. april 2017 med temaet Experiments in learning design: Creating space for creativity and continuity in design education.
Med afsæt i key note oplæg af Dr. Tim Stratford, University of Edinburgh, fokuserede seminaret på hvordan ingeniørstuderende kan lære ”design thinking” gennem deres uddannelse. Se program, præsentationer og link til videooptagelser her.

http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer
12 DECEMBER 2017