DTU Undervisningsseminarer

DTU undervisningsseminarer
LearningLab DTU arrangerer i samarbejde med dekanerne halvårlige undervisningsseminarer for institutstudienævnsmedlemmer, studieledere, pædagogiske koordinatorer og alle andre interesserede undervisere. Undervisningsseminarerne danner ramme om oplæg og diskussioner, som tager udgangspunkt i praktiske erfaringer med undervisning på DTU, eller som omhandler et overordnet tema.

Næste undervisningsseminar finder sted den 23. november 2018. Seminarets tema er "Hvordan sikres, at eksamen ikke bliver spild af tid?". Programmet er under udarbejdelse og siden her vil blive opdateret efterhånden som programmet tager form.

Seneste undervisningsseminar blev holdt den 4. december 2017 med temaet Life-Long Learning and Online/Blended Learning. Med afsæt i key note oplæg af Dr. Arno Smets, TU Delft, fokuserede seminaret på erfaringer med online (efter)uddannelse dels fra Delft University of Technology, dels via præsentationer og diskussioner på DTU-eksempler på forskellige typer efteruddannelse og online- / blended learning-forløb. En gennemgående vinkel var de gevinster og udfordringer, disse aktiviteter repræsenterer for underviserne. 

Se program, præsentationer og link til videooptagelser her

http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer
17 OKTOBER 2018