Life-Long Learning and Online/Blended Learning

DTU Undervisningsseminar Efteråret 2017

Mandag den 4. december 2017

Program

12.00-12.30 Sandwiches og networking
12.30-12.45
Velkomst ved dekan Philip J. Binning
12.45-14.00
Key note tale ved Dr. Arno Smets, Professor in Solar Energy, Faculty of Electrical Engineering, TU Delft
14.00-14.30
Kaffe og networking
14.30-15.00
Præsentation af vinderen af
DTU’s pris for udvikling af undervisning og læring 2017 - ved dekan Philip J. Binning
15.00-16.15 DTU-cases: præsentationer og diskussioner
16.15-16.30
Opsamling og afrunding ved dekan Martin Vigild

Seminaret er åbent for tilmelding via online tilmeldingssystem.

Baggrund

DTU uddanner ingeniører, som kan gå ud og udfylde en rolle i samfundet. Men de nye dimittender er langt fra færdige med at uddanne sig. Det er et vilkår nu - og bliver det i stigende grad fremover – at efteruddannelse bliver nødvendig for at arbejde med nye teknologier og bestride opgaver og jobs i udvikling gennem et arbejdsliv som ingeniør.

DTU kan og bør langt udbyde mere efteruddannelse og derved imødekomme samfundets behov for opkvalificering. Det kan f.eks. være som deltids-masteruddannelser, som skræddersyede kurser for specifikke grupper, og som online kurser i form af MOOCs (Massive Open Online Courses), der er åbne for alle. Uanset formen kan eksisterende ”ordinære” kurser ofte bruges som afsæt for videreudvikling til andre målgrupper og medier. Og uanset formen kan efteruddannelsesaktiviteter supplere og give inspiration til videreudvikling af campus-undervisningen for DTU’s studerende. Deltagerne i efteruddannelse – typisk ingeniører som arbejder i industrien – har en rig erfaring at bringe ind i undervisningen i form af problemstillinger, cases, empirisk materiale og personlige kontakter, som kan bringes i spil i kurser for studerende. Industrikontakterne kan ligeledes give ideer til fremtidige forskningsområder. Desuden kan materiale udviklet til MOOCs bruges som elementer i DTU-kurser i blended learning-forløb.

Efterårets undervisningsseminar fokuserer på de perspektiver, som MOOCs og andre former for efteruddannelse har for DTU, DTU’s uddannelser og – ikke mindst – DTU’s undervisere og studerende.

Temaet adresseres dels via en keynote-præsentation af erfaringer med online (efter)uddannelse fra Delft University of Technology – dels via præsentationer og diskussioner af DTU-eksempler på forskellige typer efteruddannelse og online- / blended learning-forløb. En gennemgående vinkel er de gevinster og udfordringer, disse aktiviteter repræsenterer for underviserne. 

DTU Cases om ”Life-Long Learning and Online/Blended Learning"

Interaktive computerbaserede ”poster” præsentationer:

  • Steffen Foss Hansen (DTU Miljø): Turning a DTU on-campus course into a MOOC – Lessons Learned
  • Merete Badger (DTU Vindenergi): Wind Energy Master: a new online programme
  • John Heebøl (DTU Management): Experiences from a fully digitalized combined blended learning – team based learning  course
  • Max Hansen (DTU Fødevareinstituttet): International teaching at post graduate level

Om keynote-præsentationen

Based on his 4 year experience with developing and delivering online education, Dr. Arno H M. Smets will address various aspects of online education including

  • Why spend time on offering MOOCs (Massive Open Online Courses)?

  • How do MOOCs work? 

  • How do MOOCs fit in with pedagogical innovation on campus - blended learning, flipped classroom etc?

  • Current status online education in the world and its future

Om key note-taler Arno Smets

Dr. Arno H M. Smets is Professor in Solar Energy in the Photovoltaics Material and Devices group at the faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Delft University of Technology. From 2005-2010 he worked at the Research Center for Photovoltaics at the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) in Tsukuba Japan. His research work is focused on processing of thin silicon films, innovative materials and new concepts for photovoltaic applications.

He is lecturer for BSc and MSc courses on Photovoltaics and Sustainable Energy at TU Delft. His MOOC course on Solar Energy attracted over 150.000 students worldwide. In 2016, Arno Smets is the winner of the first-ever edX Prize for his exceptional contributions in online teaching and learning.

Research interest
Arno Smets has worked on a wide variety of topics related to the plasma processing of thin silicon films for photovoltaic applications, mainly focused on second generation technology. Included among his many research topics and achievements are: plasma technology development, development of high deposition rates of hydrogenated amorphous and microcrystalline silicon, large area deposition, development of novel in-situ diagnostics to monitor plasma processes, plasma-surface interaction and thin film growth, study of dust generation in plasma environments, study of the mechanisms involved in thin silicon growth with respect to deposition rate, temperature and ion induced film-modifications, fundamental understanding of microstructures and related properties of thin silicon films, study of instable thin silicon properties related to the Staebler-Wronski effect or oxidation of thin silicon films, processing of thin film silicon based photovoltaic devices and development of novel concepts to further enhance the efficiencies of thin film silicon photovoltaic devices.

 

http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer/DTU-Undervisningsseminarer/LLL_Online_Blended_Learning
17 NOVEMBER 2017