DTU's 5. undervisningsbiennale: God undervisningspraksis i ingeniøruddannelserne

Den 17. november 2016 kl. 12-16.30

Baggrund og idé
På DTU foregår der hver dag masser af god undervisning, og mange undervisere finder til stadighed nye metoder og interessante måder at understøtte de studerendes læring og udvikling af ingeniørkompetencer.

Siden 2008 er DTU’s undervisningsseminarer en gang hvert andet år blevet afholdt i konferenceform. Således også ved dette efterårs seminar, hvor der igen blev sat fokus på gode undervisningspraksisser i bred forstand. DTU’s undervisere fik mulighed for at udveksle erfaringer og for at blive inspireret af hinanden - og mange greb chancen. Mere end 20 - fra 12 af DTU's institutter - bidrog aktivt  med oplæg, workshops og paneldiskussioner, som dannede grundlag for aktiv inddragelse af de o. 135 deltagere i seminaret.

Introduktion ved dekan Martin E. Vigild
>Præsentation
>Videooptagelse (podcast kanal)

Sessioner

Workshop

Student Driven Learning – are we ready to lose control?

Helle Rootzen, DTU Compute, Sidsel-Marie Winther Prag, LearningLab DTU

> Abstract (peer reviewed)

> Præsentation


Paneldiskussioner


Experiences from LMS (Learning Management Systems) Pilot Projects

>Videooptagelse (podcast kanal)

Lasse Skovgaard Jensen, DTU Mekanik (Canvas)

> Præsentation

Luca Vezzaro, DTU Environment (Canvas)

> Presentation

Tine Hald, DTU Food (Blackboard)

> Præsentation

Pernille Erland, DTU Byg/Janne Fritt-Rasmussen, AU (Blackboard)

> Præsentation


Experiences with Student Peer Review / Peer Assessment

>Videooptagelse (podcast kanal)

Jens E. Wilhjelm, DTU Elektro (CampusNet)

> Præsentation

Henrik L. Christiansen, DTU Fotonik (Coursera, Blackboard)

> Præsentation

Sune Lehmann, DTU Compute (peergrade.io)

Jan Martinussen, DTU Bioengineering (Coursera, Canvas)


Præsentationer med diskussioner / aktiviteter

Designing a master level course from scratch – where to start and how to proceed? Experiences from course 31783

Mattia Marinelli, DTU Elektro

>Abstract (peer reviewed)

>Præsentation


Success trap: Managing the education of 200+ students

Joana Geraldi, DTU Management, Christian Thuesen, DTU Management

>Præsentation

>Reading for workshop
>Paper (peer reviewed)


"Involving students' 'toys' to make them learn: an example of learning digital signal processing using the low price platform ARDUINO"

Bastian Epp, DTU Elektro

>Abstract (peer reviewed)

>Præsentation

>Screen cast 1, Screen Cast 2, Screen Cast 3, Screen Cast 4


Bringing modelling to life: current research in an introductory MSc modelling course

Philip John Binning, DTU Environment

>Abstract (peer reviewed)

>Præsentation

>Videooptagelse (podcast kanal)


Active Learning in a multi-instructor PhD course

Brian MacKenzie, DTU Aqua

>Abstract

>Præsentation

>Videooptagelse (podcast kanal)


Improving conceptual understanding by inductive teaching: An example of its success

Maarten Nauta, DTU Food

>Abstract (peer reviewed)

>Præsentation

>Videooptagelse (podcast kanal)


Blended learning in embedded programming and digital technique

Ole Schultz, DTU Diplom

>Abstract (peer reviewed)

>Presentation

>Videooptagelse (podcast kanal)


Kan en workshop om bedømmelse give de studerende højere karakterer?

Claus Thorp Hansen, DTU Mekanik

>Præsentation

>Videooptagelse (podcast kanal)


Innovation pilot – procesforståelse via double diamond

Sara Grex og Hanne Løje, DTU Diplom

>Abstract (peer reviewed)

>Præsentation

>Videooptagelse (podcast kanal)


At bringe virkeligheden ind i undervisningen

Brian Elmegaard, DTU Mekanik

>Abstract (peer reviewed)

>Presentation

>Videooptagelse (podcast kanal)

 

Afslutning:

>Videooptagelse (podcast kanal)

Præsentation af den første vinder af DTU’s pris for udvikling af undervisning og læring
>Præsentation

Præsentation ved årets vinder Günther H.J. Peters, DTU Kemi af den udviklingsindsats som ligger til grund for prisen
>Præsentation


http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer/dtu-undervisningsseminarer/dtus-undervisningsbiennale-2016
25 MARTS 2019