Student Centered Learning

DTU Undervisningsseminar Forår 2018

Tirsdag den 24. april 2018

Seminaret er åbent for tilmelding via online tilmeldingssystem.

Program

12.00-12.30    Sandwich og networking

12.30-12.45    Velkomst ved dekan Philip J. Binning

12.45-13.00    “Tips of the Trade”

13.00-13.30    Rammesættende keynote ved lektor og leder af SDU Universitetspædagogik, Rie Troelsen

13.30-14.30    Studentercentreret læring – hvor er vi? Cases fra SDU og DTU

                         * “Ways of addressing student centred learning at a institutional level” by Rie Troelsen, SDU

                         * “Online activities to support learning in a calculus course” by Henrik Skov Midtiby, SDU

                         * “Weapons of Mass Instruction: Simple Principles for Scalable Student Centered Teaching”

                             by Inge Li Gørtz and Philip Bille, DTU

                         * “Designing student centered activities in a large scale course” by Hanne Løje and Sara Grex, DTU

14.30-14.45    Kaffe og networking

14.45-15.45    Gruppediskussioner ved Rie Troelsen

15.45-15.55    Opsamling på gruppediskussioner ved Rie Troelsen

15.55-16.00    Afrunding ved dekan Martin Vigild

Baggrund

Student centered learning (SCL) har længe været et mantra i forbindelse med uddannelsesplanlægning og undervisningsudvikling, og begrebet er aktuelt blevet revitaliseret, som en del af de fortløbende diskussioner om og af uddannelseskvalitet.

Som begreb er SCL langtfra entydigt. I stedet rummer begrebet mange forskellige forståelser og aktiviteter, der dækker stort set alle aspekter af de studerendes læring. Og netop fordi begrebet er så mangefacetteret, kan der være en risiko for, at vores selvforståelse skygger for, om vi i praksis udnytter vores potentialer godt nok. Er valget af undervisningsform(er) altid bestemt af de studerende og deres behov? Eller styres pædagogikken i praksis også af andre logikker, vaner og institutionelle hensyn? Og hvad skal der til for at styrke SCL på DTU?

Emnet rammesættes i form af en kort keynote om studentercentreret læring fra SDU, og via præsentationer og diskussioner af eksempler på SCL på organisatorisk niveau og i konkrete kurser på henholdsvis SDU og DTU.

Seminaret vil bidrage til at skabe et overblik over, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen på DTU i forhold til SCL.

Om keynote præsentationen                        

Baseret på sin forskning inden for universitetspædagogik vil lektor og leder af SDU Universitetspædagogik Rie Troelsen adressere forskellige aspekter af studentercentreret læring, inklusiv:

 • What is it (and is it one thing)?

 • Is it good (or what is it good for)?

 • What is required to make it happen (from who)?

  • Planning (scaffolding student roles)

  • Facilitation (awareness of changed? teacher role)

  • Feedback (progression, coherence)

  • Motivation (student as partners, internal or external motivation)

  • Diversity (widening participation, difference as a resource)

    

Om keynotetaleren

Rie Troelsen er lektor og leder af SDU Universitetspædagogik. Rie forsker og underviser i forskellige emner inden for universitetspædagogik. I øjeblikket arbejder hun inden for to delområder: mødet mellem studerende og studium samt professionaliseringen af universitetsunderviseren.

 

Rie vil tale om studentercentreret læring og vil også berøre projektet "Studerende i fokus", som var et strategisk projekt på Syddansk Universitet i årene 2010-15. Målet var at forbedre lærings- og undervisningsmiljøet for studerende både i en meget fysisk forstand, men også i form af at give de studerende de bedste pædagogiske rammer for deres læring og udvikling. Som led i projektet blev de bærende principper for uddannelse på SDU formuleret som Active Teaching & Learning. Studerende, personale og ledelse har tilsammen ansvaret for at gennemføre dette princip i hver enkelt uddannelse. Andre delprojekter fokuserede på f.eks. vurdering og feedback, læringsrum og kompetenceprofiler for medarbejdere som er i kontakt med og dialog med studerende.

 

http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer/dtu-undervisningsseminarer/student-centered-learning
19 AUGUST 2018