DTUs pris for udvikling af undervisning og læring

I 2016 indstiftedes efter en beslutning i DTU’s direktion en pris for udvikling af undervisning og læring på DTU. Prisen blev i 2017 uddelt til en gruppe undervisere på DTU Byg bestående af professor Per Goltermann, professor Lisbeth Ottosen, lektor Jens Henrik Nielsen, lektor Jacob Wittrup Schmidt, lektor Pernille Erland Jensen, lektor Gunvor Kirkelund og lektor John Forbes Olesen.

Prisen honorerer en enkelt underviser, eller et team af undervisere, på baggrund af en systematisk og bemærkelsesværdig indsats for at udvikle læring, undervisning og uddannelse på DTU. 
Prisen uddeles årligt ved det DTU Undervisningsseminar, som holdes om efteråret.

 

Målsætning

Prisen uddeles til undervisere, som har gjort en særlig indsats for systematisk at igangsætte, undersøge, dokumentere og dele erfaringer med udvikling af deres undervisning og deres studerendes læring. Formålet er at opmuntre DTU’s undervisere i løbende og systematisk at undersøge, hvordan deres studerendes læring støttes gennem forskellige undervisningsmetoder, at synliggøre særlige indsatser og derved bidrage til den forsatte udvikling af kvaliteten i DTU’s undervisning og uddannelser.

Modtagere

Prisen kan gå til en enkelt underviser, eller et team af undervisere på et eller flere institutter, som har samarbejdet om undervisningsudvikling. Underviseren/underviserne skal have gjort en ekstraordinær indsats for udvikling af undervisningen mhp. at støtte deres studerendes læring. Underviseren kan – men behøver ikke – være ansat i Faculty-stilling.

Kriterier
Den/de nominerede skal kort - på engelsk - dokumentere den konkrete indsats for undervisningsudvikling, som ligger til grund for nomineringen, herunder:
 • Baggrund, bagvedliggende idéer og forventede resultater
 • Inspirationskilder i form af eksisterende viden, herunder referencer vedr. universitetsundervisning/ ingeniøruddannelser
 • Anvendte undervisningsmetoder og begrundelse for disse
 • Metoder til indsamling og analyse af data  
 • Resultater, herunder effekter på de studerendes læringsudbytte
 • Deling / publicering af resultater (seminarer, konferencer, tidsskrifter)
Pris
 • En fysisk pris i form af en markant skulptur, som overdrages til instituttet for et år, frem til næste prisuddeling. Hvis prisen gives til et team af undervisere fra flere institutter, vil prisen cirkulere mellem de involverede institutter i løbet af året.
 • Rejselegat på 25.000 kr. til prisvinderen (deles, hvis det er et team) til brug for aktiviteter, der kan støtte prisvinderens videre undervisningsudvikling – fx. deltagelse i relevante konferencer, studieophold, eller retreat mhp. at udvikle undervisningsmateriale eller skrive paper/artikel.
 • Diplom til prisvinderen (hvert medlem, hvis det er et team)
Proces:

Indstilling (nominering):
Institutdirektørerne indstiller kandidater til direktionen. Hver institutdirektør kan nominere op til 3 individuelle undervisere/underviserteams (3 ”cases”). Som bilag til indstillingen fremsendes underviserens beskrivelse af den konkrete udviklingsindsats (se ”Kriterier” ovenfor).
Sidste frist for indstilling af kandidater er 10. september 2018.
Indstillinger sendes i en mail med bilag til dekan Martin Vigild, bachelordekan@adm.dtu.dk, cc: Pernille H. Andersson, pea@llab.dtu.dk.

Bedømmelse:
I bedømmelsesudvalg bestående af 

 • Dekanerne 
 • 2-3 undervisere fra forskellige institutter/fagområder og med forskellig anciennitet – som selv har arbejdet systematisk med undervisningsudvikling og dokumentation af denne      
 • 1 repræsentant for LearningLab 
 • 1-2 eksterne eksperter i pædagogik og didaktik inden for det tekniske/naturvidenskabelige område fra DTU’s allianceuniversiteter

Uddeling
Prisen uddeles årligt ved et DTU Undervisningsseminar, næste gang i efteråret 2018.

Beskrivelse af DTU's pris for undervisningsudvikling (pdf):
> På dansk
> På engelsk

Yderligere information
Kontakt Pædagogisk konsulent Pernille H. Andersson, pea@llab.dtu.dk, eller leder af LearningLab DTU Peter Munkebo Hussmann, pmhu@llab.dtu.dk


http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer/dtus-pris-for-udvikling-af-undervisning-og-laering
25 MAJ 2018