Den fysiske pris

Den skulptur, som opstilles ved prisvinderens institut, er resultatet af en idékonkonkurrence udskrevet i foråret 2016 blandt studerende ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedskoler. Bag værket står Maja Fjord Fjord, som i udformningen af skulpturen er inspireret af det pædagogiske begreb ”stilladsering” (”scaffolding”).


Stilladsering blev introduceret af den russiske psykolog L.S. Vygotsky (1986-1934) og er siden blevet udbredt som et selvstændigt begreb i pædagogisk forskning og udviklingsarbejde.

Begrebet afspejler en pædagogisk tænkning med opmærksomhed på, at læring er socialt baseret, og at det lærende menneske har brug for passende former for støtte fra omgivelserne, hvis dets læring skal optimeres. Stilladsering er en metafor for denne støtte – en midlertidig foranstaltning, som kan pilles ned og bliver overflødig i takt med, at den lærende er klar til at ”stå selv”. Samtidig kan stilladset også ses som illustration af det vigtige princip, at læreprocessen altid tager afsæt i det fundament af viden, som den studerende har i forvejen, og bygger oven på dette.

Det gode undervisningsdesign sætter rammer op for, at de studerende – på basis af deres eksisterende viden – kan opbygge ny viden. De støttende rammer kan tage form af trin-for-trin instruktioner, refleksionsspørgsmål, demonstrationer, individuelle og gruppe-opgaver, feedback på løsninger, strukturering af self- og peer-assessment, vejledning ifm. projektarbejde etc.[1]


Kunstneren begrunder selv sit værk således:

”Med udgangspunkt i formålet med prisen – at honorere udvikling af undervisning og læring – har jeg arbejdet med begrebet ’Scaffolding’. (…)

Herudfra har jeg udformet et skulpturelt, minimalistisk og elegant forslag til prisen, der er en kunstnerisk oversættelse af et stillads med platforme. Værket er et skulpturelt symbol på, hvordan læring og udvikling psykologisk sker. Det er derfor en metaforisk hyldest til, at de personer der får overrakt prisen, har formået at forstå det relationelle rum (undervisningen), hvor udvekslingen af viden og dermed også læring og udvikling sker. På den måde er værket med til at skabe anerkendelse og opmærksomhed på prisvinderne på både et konkret og abstrakt plan.”


Se også Maja Fjord Fjord’s præsentation af værket her: https://www.youtube.com/watch?v=zophbViltyY

 

Sketch af skulpturen:

 [1] Stewart, M. (2013), Understanding Learning: Theories and Critique. In Hunt, L. & Chalmers (2012), D. (Eds.), University Teaching in Focus. London & New York: Routledge.

http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer/dtus-pris-for-udvikling-af-undervisning-og-laering/skulptur
17 OKTOBER 2018