LearningLab DTU - links og litteratur

Nedenfor ses udvalgte Internetlinks til databaser og emneportaler samt litteratur, som har relevans for LearningLab DTU, kolleger på DTU og andre, som er interesseret i undervisning, både generelt og inden for ingeniøruddannelserne. Se også Eksterne netværk.

Databaser og emneportaler:

ERIC - Education Resources Information Center  Stor database med abstracts og artikler om forskning og praksis indenfor undervisning og uddannelse. DTU'er få adgang via Reference Guide - hosl login.

The Educator's Reference Desk Internet-ressourcer, incl. "Ask ERIC", hvor spørgsmål som f.eks. "Do you have any information on the effect team teaching has on academic achievement?" findes besvaret. Også adgang til ERIC herfra. 

SDU Universitetspædagogiks ressourceplatform Syddansk Universitets platform med information og inspiration til eksamensformer, feedbackformer, implementering af de bærende principper.

SLP Online Aalborg Universitets portal  for undervisere og studerende om samarbejde, læring og projektmanagement. Indeholder bl.a. GRUPPExperten, hvor man kan få hjælp, gode råd og helt konkrete forslag til, hvorledes problemer i gruppen kan tackles.

Litteratur og Tidsskrifter

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Det trykte tidsskrift tilsendes gratis til DTU-ansatte, som har meldt sig ind i DUN via dette link

Tidsskriftet læring og medier (LOM)

International Journal of Engineering Education

European Journal of Engineering Education
fuldtekstadgang kræver personligt abonnement/medlemskab. Kontakt LearningLab DTU.

Journal of Engineering Education
fuldtekstadgang kræver personligt abonnement/medlemskab. Kontakt LearningLab DTU.

http://www.learninglab.dtu.dk/seminarer/links-og-litteratur
25 MAJ 2018