E-læring på DTU

Indarbejdelse af e-læring i DTU’s uddannelser indgår som et eksplicit mål i DTU’s strategi 2014-2019. Som en ramme for arbejdet med e-læring har DTU’s direktion vedtaget en delpolitik for e-læring i efteråret 2014, som revurderes hvert andet år. Delpolitikken tager udgangspunkt i de mange erfaringer, der er fra en række forskellige e-læringsinitiativer på DTU, og sigter på at klargøre overordnede målsætninger og indsatsområder og derved danne grundlag for konkrete prioriteringer og handleplaner for de fremadrettede indsatser. Læs delpolitikken her.

På DTU ses e-læring som en naturlig del af undervisningsudviklingen og det er derfor også naturligt, at underviserne selv igangsætter e-læringstiltag. Der er et væld af spændende e-læringsaktiviteter på DTU’s institutter. LearningLab DTU støtter underviserne og institutterne i igangsætning og videreudvikling af e-læringsindsatser. Vi tilbyder rådgivning og vejledning i forskellige e-læringsværktøjer og undervisningsmetoder, samt evaluering af e-læring. Vi besøger ofte DTU’s forskellige institutter hvor vi afholder seminarer og workshops om e-læring, eksempelvis om hvordan man som underviser kan implementere e-læringsværktøjer i sin undervisning. Mangler du som underviser professionel sparring eller inspiration er du derfor meget velkommen til at kontakte en af LearningLabs e-læringskonsulenter for nærmere aftale.

Ophavsrettigheder

Er du i tvivl om hvilke ophavsrettigheder der er gældende for dit eget e-læringsmateriale eller hvis du eksempelvis benytter andres materiale, kan du skrive til ophavsret@dtu.dk. Du kan også læse mere på DTU Biblioteks hjemmeside eller på vores side om ophavsret på e-læringstoolboxen her.

 

Booking - videoproduktion

Alle videoaktiviteter varetages af DTU MediaLab. Hvis du gerne vil booke en videoproduktion, bedes du derfor udfylde denne bookingformular på DTU Inside.

Kontakt

Jesper Engbo Larnæs
Pædagogisk konsulent
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 69 57

Kontakt

Minja Øsby
Pædagogisk konsulent, læring og IT
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 73 02
https://www.learninglab.dtu.dk/Vi-tilbyder/E-Laering
18 AUGUST 2019